Ad Tempus Vitae bestaat al ruim 40 jaar, maar wat ging hier aan vooraf?

Na de kerkscheuring in 1944 met de Gereformeerde Kerken in Nederland, die in de ogen van de vrijgemaakten te ver van de ware leer begonnen af te dwalen, werden er op verschillende plaatsen in Nederland nieuwe studentenverenigingen opgericht voor de achterban van deze nieuwe kerkstroming. De eerste Verenigingen van Gereformeerde Studenten, zoals de verenigingen zich noemden, ontstond in Groningen (1947). De vereniging in Groningen noemde zich VGS “Hendrik de Cock”. Al snel bleek echter dat de leden van de vereniging zich niet sterk konden vinden in de vrijgemaakte geloofsleer die door velen als beknellend werd ervaren, en in de jaren ’60 begon het dan ook flink te rommelen binnen de vereniging. In 1966 barstte de bom, en werd er tijdens een ledenvergadering besloten om de vereniging ook open te stellen voor christenen van andere kerkelijke stromingen. Een kleine groep wilde echter verbonden blijven met de vrijgemaakte kerk, en richtte de Gereformeerde Studenten Vereniging (GSV) op, onze huidige broeder vereniging.

1970 Oprichting Ad Tempus Vitae

In 1968 traden er grote veranderingen op in het onderwijs. Er kwamen hogescholen zoals deze men nu nog steeds kent in de vorm van het HBO. De mensen die gingen studeren aan het HBO waren niet georganiseerd in een studentenvereniging. Dit merkte Bert Bloem nadat hij een jaar gestudeerd had aan de RUG en lidmaatschap van de GSV begon te missen. Hij besloot om samen met tien anderen op 22 oktober 1970 een HBO-vereniging op te richten. De vereniging heette van toen af Gereformeerde Hoger Beroeps Onderwijs Vereniging te Groningen. De lidmaatschapseisen waren het onderschrijven van de Gereformeerde (vrijgemaakte)leer. Spoedig volgden in andere steden vergelijkbare verenigingen.

1992 Naamswijziging

Op 5 februari 1992 volgt er een naamswijziging en de vereniging heet voortaan Gereformeerde Hoger Beroeps Onderwijs Vereniging “Ad Tempus Vitae” te Groningen. In de volksmond Ad Tempus Vitae. Met de naamsverandering kreeg een extern bureau de opdracht om een logo te ontwerpen voor de vereniging, deze drie driehoeken staan voor de letters ATV en is het beeldmerk tot op heden.

1996 Sociëteit

Besloten tot de koop van de huidige sociëteit aan de Hereweg 40 is besloten op 20 maart 1996 in samenwerking met de GSV. Meer hierover bij sociëteit.

Bestuur Berenst Ad Tempus Vitae

Bestuur Berenst 1979/1980